Links

Categorie: Onderwijs (3)
Samenwerking en opdrachten in onderwijs
BO3
BO3 is een bureau voor opleiding en ontwikkeling in het onderwijs. BO3 ontwikkelt concepten 'op maat' rondom leidinggeven, teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering op de onderwijs-werkvloer.

Zylt werkt met BO3 samen in het kader van Passend Onderwijs.
HavoPlus
HavoPlus is een platform van ouders die voor hun kind aanvullende zorg zoeken, bij voorkeur in regulier onderwijs. Jeroen Veltheer is een trekkende kracht in dit platform.
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs beoogt onderwijs- en zorgisntellingen zo te organiseren dat voor elk kind passend onderewijs dicht bij huis beschikbaar is.

Zylt ondersteunt voor de samenwerkende ouders in POLSO de netwerkvorming voor ouderbelangen.
Categorie: Samenwerkings partners (4)
Collega's en vakgenoten
Manhattan Mangement Services
Manhattan Management Services is een collega adviesbureau. Wij organiseren gezamenlijk traiinngen over onder andere samenwerken.
Peter Wierenga
Peter Wierenga werkt vanuit zijn eigen inspiratiebronnen en helpt zo zijn klanten de eigen inspiratie te vinden. Zylt werkt met hem samen in het project Het BuitensteBinnen.
Riky van Og
Riky van Og heltp organisaties, managers en professionals in kracht -als vakman of -vrouw te komen en te blijven. zij coacht, ondersteunt bij intervisie, adviseert, traint.
Witte Bizon
Witte Bizon is de naam van het bedrijf van Jan Bas Loman. We kennen Jan Bas als warmbloedige coach en adviseur die graag doorvraagt naar de kern van wat je bezighoudt.