Weblogs in Onderwijs

Meten is niet weten 2 [ Lees meer ]
22-03-13
Categorieen: Onderwijs, Rijnlands organiseren
De recente ophef overe het verplicht afnemen van de CITO-toets aan het eind van de basisschool en vervolgens per school de gemiddelde resultaten publiceren geeft te denken. Het voornemen komt  vast uit een goed hart: ouders inzicht geven in de kwaliteit van een school, scholen uitnodigen goed hun kw...
Commentaar

Wie is eigenaar van onderwijs [ Lees meer ]
07-07-10
Categorieen: Onderwijs, Rijnlands organiseren
In kringen van Rijnlanders verkeren veel mensen die werken in het onderwijs. Heel veel leerkrachten, en ja, ook managers en bestuurders. Zij voelen zich daar blijkbaar thuis. Uit gesprekken met leerkrachten bleek me dat zij in hoge mate vinden dat 'het onderwijs' moet worden 'teruggegeven' aan de pro...
Commentaar

Ouderangst [ Lees meer ]
03-12-09
Categorieen: Onderwijs
Waarom lopen gesprekken tussen ouders die zich zorgen maken over hun kind op school en leerkrachten vaak zo moeizaam. Ouderangst, zou dat het zijn? Het zenuwtrekje dat veel leerkrachten bevangt als ze in de verte een ouder ontwaren? En zo ja, waar komt die angst dan vandaan.

Het volgende voorval is i...
Commentaar

Passend Onderwijs [ Lees meer ]
13-01-09
Categorieen: Inspiratie, Onderwijs
Passend Onderwijs is de beweging, de ontwikkeling binnen het onderwijsveld die moet garanderen dat elk kind -ongeacht zijn eventuele bijzondere onderwijs- of zorg-behoeften-  het onderwijs krijgt dat het nodig heeft en verdient. En wel zo dicht mogelijk bij huis. Scholen krijgen daartoe op termijn '...
Commentaar