Wie zijn we

Zylt is een maatschap van zelfstandig werkende adviseurs. We gebruiken elkaar als spiegel en sparringpartner. We steunen elkaar in kennsiontwikkeling. We pakken grote projecten gezamenlijk aan en bewaken elkaars kwaliteit.

Wat ons bindt is de focus op samenwerkingsprocessen. Vaak gaat die samenwerking "ergens over". Dus hebben we ook verstand van een aantal beleidsterreinen: ICT, HRM, Sport, onderwijs, zorg, logistiek,.....

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring als:
  • interimmanager in vastgelopen situaties of projecten;
  • procesbegeleider in veranderings- en ontwikkel-projecten;
  • projectleider in ICT projecten;
  • programma-manager door het sturen en afstemmen van meerdere projecten tegelijk;
  • begeleider en facilitator van workshops op velerlei terreinen;
  • trainer en coach voor teams, projectleiders en managers.
Het overzicht van onze projecten geeft een ruimer beeld van de rollen die wij vervullen.


Adviseurs

Onze adviseurs nemen het nodige mee aan bagage: kennis natuurlijk, maar ook veel ervaring. In het leven (we zijn niet zo jong meer), in vorige werkkringen en uit onze projecten. Raadpleeg onze CV's via de menu-balk hierboven.