Wat doen we

Onze kernactiviteiten hebben allen van doen met samenwerkingsprocessen. Het kan gaan om bijvoorbeeld:


violisten.JPG
  • Het starten van een strategische samenwerking,
  • Het ontwikkelen van een visie op de wat tot de eigen kern behoort en wat anderen beter kunnen,
  • Het feitelijk structureren en managen van een alliantie,
  • Het coachen van een team dat dagelijks concrete belangentegenstellingen moet zien te overbruggen,
  • Het evalueren van samenwerkingsverbanden op effect en tevredenheid.

Wij delen onze diensten graag in naar de vierslag:
  • vormen van samenwerken in de dubbele betekenis,
  • binden in een samenwerking,
  • visie op wat je te doen staat,
  • de inspiratie die het bestaansrecht is voor een samenwerking.


Vormen:
alliantiemanagement ·
structuuradvies ·
ondersteuning van ·
  gebruikersverenigingen  
interimmanagement ·
 


 Visie:
beleidsontwikkeling ·
visieworkshop ·
indviduele coaching ·
startconferentie ·

 
Lemniscaat producten overzicht.jpg 
Binden:
· training: hoe houdt u samenwerking levend(-ig)
· training kernkwaliteiten
· procesmanagement:   samenwerking moet blijven stromen
· teamcoaching
·
evalueren van samenwerking 
Inspireren:
· starten van samenwerking
· partners zoeken
· contracten maken
· werkconferenties