Wij staan voor samenwerking

Zylt is gespecialiseerd in complexe samenwerkingsprocessen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen en organisaties de vaardigheid om samen te werken steeds meer nodig zullen hebben.

wagonwheel2.JPGKernwoorden in samenwerking zijn voor ons:
  • Koers houden, inspireren en afstemmen;
  • Vakmanschap en oprecht contact;
  • Investeren in elkaar en verant-woordelijkheid nemen;
  • Geven is belangrijker dan nemen;
  • Wat blijft is van even veel waarde als wat verandert en verdient zorg;
  • Proces gericht sturen levert ruimte en meer resultaat.
Wij delen onze kennis en visie graag. Sinds 1993 helpen wij onze klanten zelf aan het stuur te blijven in leven en werk. Lees wat ons daarin inspireert.

Zylt biedt diverse adviesdiensten aan waarin we samenwerking tussen organisaties versterken en bevorderen. Heel specifiek over samenwerking tussen individuen gaan onze trainingen en de teamcoaching.