Managementtrainingen

Zylt organiseert  management trainingen op het gebied van samenwerken. Wij kennen een open aanbod en 'In company' trainingen.

Open inschrijving


Wij verzorgen trainingen 'Leiderschap en Samenwerking' in nauwe samenwerking met Manhattan Management Services. U neemt kennis van psychologische concepten inzake het functioneren van mensen en groepen in organisaties. Daarnaast leert u hoe u hier invloed op uit kunt oefenen op een manier die past bij uw eigen kwaliteiten.

De datums voor deze training (2 maal drie dagen) zijn in 2009:
 1. 25-26-27 maart  en 22-23-24 april
 2. 25-26-27 mei en 24-25-26 juni
 3. 4-5-6 november en 2-3-4 december
Meer informatie en een brochure zijn beschikbaar.

In Company


In company trainingen worden op maat gemaakt. We doen dat op onder andere de volgende terreinen:
 • samenwerkingsvaardigheden
 • intervisievaardigheden en intercollegiale toetsing
 • aangaan en inrichten van allianties
 • didactische vaardigheden
 • creatieregie, benutten van de craeatieve krachten in uw organisatie
 • kernkwaliteiten, elkaars kwaliteiten kennen, benoemen en benutten
 • contracteren van samnewerking
 • starten van een project
 • omgaan met weerstand.