Samenwerking onderwijs

Het maken van afspraken met collegascholen is een complex proces. Je moet veel afspreken, waarbij belangen niet altijd parallel lopen:
  • welke visie op zorgbreedte heeft elke school,
  • hoe verhouden de scholen zich tot elkaar, sluiten profielen aan,
  • welke diensten en kwaliteiten heb je samen, welke ieder voor zich,
  • hoe kun je elkaar helpen, zonder nieuwe bureacratie,
  • hoe willen leerkrachten ondersteund worden,
  • hoe organiseer je indicaties, budgetten, verantwoorden, tellen,...
  • hoe help je ouders de weg te vinden.
concept-j1aj_640x480.jpgHet is nu juist de samenwerking die gevraagd wordt, wat Passend Onderwijs zo ingewikkeld maakt. Niet het kind, niet de zorg die gevraagd wordt, niet het lesgeven aan elk kind, wat hij of zij ook nodig heeft. Maar het samenwerken. Afspraken maken. Elkaar kennen en erkennen. Ruimte geven, zodat je die ook krijgt. Verantwoordelijkheid nemen. Helder zijn over eigen grenzen en ambities.

Zylt kan in het organiseren van deze zaken ondersteunen. Wij lopen u daarbij niet voor de voeten, maar vooral het gesprek gaande houden, de sfeer open houden, de kracht van de professional inzetten. We faciliteren slechts wat u zelf wilt. Waar nodig zijn we uw assistent en conciƫrge, waar nuttig nemen we het voortouw in het bijeenbrengen van visies, standpunten en werkwijzen.

Onze bijdrage zit in het niet betrokken zijn bij welk belang dan ook. Onze expertise is het vormgeven van complexe samenwerking. Van onderop waar mogelijk, met de minimale sturing die nodig is om het proces op gang te houden en te borgen.