Teamcoaching

Samenwerken is niet eenvoudig. Mensen hebben eigen behoeften en doelen. Dat strookt niet altijd met wat het team nodig heeft. Omgekeerd kunnen medewerkers zich tekort gedaan voelen, niet gezien in hun inspanningen, niet gewaardeerd voor hun werk en inzet.

Ook teams waar op het eerste gezicht weinig aan de hand lijkt kunnen duidelijk last hebben van slechte communicatie, beneden de maat presteren en doorlopende misverstanden.


Teamcoaching werkt!

Onze teamcoaching richt zich op:
  • verhelderen van patronen van miscommunicatie en onbegrip;
  • aanscherpen van de vraag wanneer het team er toe doet en wanneer het individu;
  • verkrijgen van focus en gezamenlijke doelstellingen;
  • vastleggen van voor iedereen werkbare afspraken;
  • inrichten van een leercyclus: samenwerking dient zich voortdurend aan te passen aan de gewijzgde omstandigheden en deelnemers.
Teamcoaching op deze manier werkt. De vorm die gekozen wordt is afhankelijk van de situatie. Soms zijn individuele gesprekken nodig. Soms helpt het om enkele basisvaardigheden te trainen. Soms is aanwezigheid van een trainer bij teambijeenkomsten gewenst om direct feedback te kunnen geven. Soms zijn aparte trainingssessies beter, soms zelfs een serie spannende bijeenkomsten waarin de teamleden leren elkaar op een productieve manier aan te spreken.

Vaak helpt het al enorm om het team weer naar de toekomst te laten kijken en te laten zien waarin ze als team het verschil kunnen maken.