Netwerken in beweging

Zylt zoekt in het kader van bewegingsprogramma's en leefstijlvraagstukken oplossingen voor burgerparticipatie die alle partijen passend vinden. Wij werken dan samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiding, (sport-)verenigingen, zorgleveranciers, gemeenten en senioren (-organisaties). De samenstelling van de samenwerkende partijen kan bij ieder vraagstuk anders zijn.

Doel is netwerken te vormen die een gezonde leefstijl kunnen ondersteunen. Te vaak zijn programma's daarvoor te geïsoleerd en te 'aanbod-gestuurd', waardoor ze een voortdurende inspanning van professioanlas en subsidiegevers vragen. Door vraaggestuurd te werken en netwerken op te bouwen van partijen die elkaar ondersteunen ontstaat een duurzamer effect.

Wij gebruiken in dat proces methoden en technieken die bij uitstek geschikt zijn voor duurzaam inrichten van samenwerkingsnetwerken.