Gerealiseerd

Zylt heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan veel projecten in het onderwijsveld. Enkele voorbeelden:
  • concept-6vl2_640x480.jpgEen ouderconferentie over Passend Onderwijs waar 80 ouders uit Noord- Nederland inspiratie vonden om actief te worden.
  • Resonansgroepen opzetten en begeleiden in de regio ZW-Drenthe/ ZO-Friesland waar scholen en ouders spreken over de invulling en doelen van Passend Onderwijs.
  • Oprichten van een Friese vereniging van ouders en deze helpen bi het ontwikkelen van een eigen acteiprogramma en het verwerven van een positie als gesprekpartner.
  • Advisering van regio Noord, Oost- en West Groningen over concrete mogeljikheden om ouders te betrekken bij Passend onderwijs.
  • Opbouwen van netwerk van ouders in stad Gronignen in opdracht van samenwerkende scholen. De ouders brengen met regelmaat advies uit aan deelnemnde MR-en en directies.
  • Adviseren en voorlichten van verscheidene Medezeggenschapsraden. Voorlichting over wat Passend onderwijs inhoudt, en wat de rol van de MR daarbij is. Advisering en training over hoe meer ouders en leekrachten bij de invulling betrokken kunnen worden.
  • Lezingen voor belangenorganisaties, op studiedagen van IB-ers en lerekrachten, etc. over Passend Onderwijs, de opbrengsten van ouderbetrokkenheid en meer.
  • Inventarisatie van regelgeving rond zorg op school. Veel scholen zien door de bomene het bos niet meer, terwijl er heel veel mogeljk is.