Zylt en Onderwijs

Zylt is op twee manieren betrokken bij onderwijs.
  • We zijn betrokken bij Passend Onderwijs, het landelijke programma om te komen tot 'Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten'. Zie de website van Passend Onderwijs.
  • We organiseren de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs, door nu weer scholen, dan weer ouders en dan weer beiden te helpen met elkaar in gesprek te komen.

Ouderbetrokkenheid is weer opnieuw belangrijk geworden in het kader van Passend Onderwijs, dus vaak raken deze thema's elkaar in ons werk. Maar beiden zijn breder en we doen meer:
  • Passend onderwijs gaat natuurlijk vooral over leerlingen: hoe kun je hen beter helpen leren, ook als ze wat extra's nodig hebben. En dus gaat het over leerkrachten: zijn ze wel voldoedne opgeleid, krijgen ze genoeg tijd en steun, kunnen ze experts inschakelen.
  • Scholen kunnen Passend onderwijs vaak niet alleen vormgeven in de volle breedte. Ze moeten samenwerken en zo komen tot een dekkend aanbod. Ze moeten dus ook goed nadenken over waar hun eigen grenzen en hun ambities liggen.
  • Ouders uiten hun betrokkenheid niet alleen als er zorgen zijn. Het blijkt sowieso nuttig en wenselijk om ouders te betrekken bij onderwijs aan hun kind, bij de school, bij het besturen en ook bij de samenwerking met andere scholen.
  • Ouders participeren in de Medezeggenschapsraad. Deze heeft ook weer een belangrijke rol in Passend Onderwijs, maar niet alleen daar.
Op al deze thema's werken wij. De links wijzen de weg.