Nieuwsbericht: : Ouderbetrokkenheid
(Categorie: Onderwijs)
Geplaatst door Hans Sietsma
26-04-09

naar-school-middelbaar-onderwijs-8048.jpgZylt heeft opdracht gekregen omĀ  in het Noorden en Oosten van het land de betrokkenheid van ouders bij Passend Onderwijs te versterken. Alle 14 regio's zullen door ons worden bezocht en op mogelijkheden en belemmeringen onderzocht. De opdracht is verstrekt door POLSO, de organisatie die belangenvereningingen van ouders bundelt.Kwartiermaken


passsendo_logo-2.gif.jpgWaar kansen liggen zullen we als kwartiermaker optreden om ouders meer te betrekken bij het vormgeven van Passend Onderwijs in die regio. Denk aan het instellen van ouderplatforms, het betrekken van Medezeggenschapsorganen, e.d.

Passend Onderwijs is een landelijk overeengekomen kwaliteitsslag in het onderwijs voor leerlingen van van 4-23 jaar. De bedoeling is voor ieder kind passend onderwijs te kunnen aanbieden in een thuisnabije oplossiing. Het gezeul met kinderen, het leuren van ouders om een goede plek, het soebatten om een indicatie als je kind zorg behoeft moet tot het verleden gaan behoren. Uiteraard hebben we het dan over kinderen die 'iets extra's' nodig hebben. Voor de meeste kinderen is al passend onderwijs voorhanden, en dat zal door gevonden oplossingen en verbeteringen niet minder mogen worden.Dit nieuwsbericht is van Zylt
( http://www.zylt.nl/cms/news.php?extend.41 )